Selecteer een pagina

Begeleiden

Ik begeleid het kind, de leerkracht en de ouder als er zich leerproblemen voordoen. Begeleiding kan zowel individueel als in een groep plaatsvinden. Als professional koppel ik theorie aan de praktijk.

Ontwikkelen

In mijn begeleiding sluit ik aan bij het unieke karakter en talent van degene die ik begeleid. 
Door de juiste vragen te stellen, ontstaat er een leerproces.

Realiseren

Mijn missie is leerlingen en leerkrachten te laten ervaren dat hoofd, hart en handen met elkaar in verbinding staan. Ik wil door samen te werken en te verbinden passend onderwijs realiseren, waarin ieder kind tot leren komt.

Groeien

Door de juiste begeleiding aan te bieden, geef ik kinderen, leerkrachten en ouders de kans te groeien. Mijn enthousiasme zorgt ervoor dat mensen in beweging komen.