Selecteer een pagina

Zeven tips voor effectieve faalangstbegeleiding

Als een kind op de wereld komt, weet je als ouder nog niet voor welke uitdagingen je komt te staan. Ook als leerkracht is het moeilijk inschatten waar je tegenaan gaat lopen met leerlingen die je net verwelkomd hebt in je klas. Met begaafde kinderen is het niet anders. Een van de uitdagingen waar je mogelijk tegenaan gaat lopen met begaafde leerlingen is faalangst.

Als iets niet lukt heb je niet gefaald, maar geleerd.
(meer…)

Waar ligt de lat?

Herken je dit? Die ene leerling die alle kanten opkijkt tijdens je instructie en niet geïnteresseerd lijkt in wat je als leerkracht te vertellen hebt. Als je hem iets vraagt, weet hij vaak het goede antwoord. Tijdens het werken is zijn motivatie matig, zonder jouw stimulans zou hij elke pauze binnen zitten om zijn schoolwerk af te maken en aan de eindstreep haalt hij net een voldoende. Tijdens een aardrijkskundeles denkt hij hele plannen uit over hoe we het klimaat kunnen helpen en is hij zo geconcentreerd dat hij de tijd vergeet en doorgaat totdat je hem er weer bij roept.  

Als de prestaties van een leerling gedurende langere tijd achter blijven bij datgene wat van de leerling verwacht mag worden – en er geen sprake is van een leer- of ontwikkelingsstoornis – noemen we dit onderpresteren.

(meer…)

Breder bekeken

Terwijl ik me voorbereid op een nieuw cursusjaar, kijk ik terug op een heerlijke periode van rust, ontspanning en bezinning die we doorbrachten in India en Nepal. De ervaringen die we daar hebben opgedaan, neem ik mee. Ik zie de scholen voor me waarin onderwijs verzorgd wordt voor Nepalese kinderen. Ik zie de kinderen voor me voor wie leven overleven is geworden, op straat of in sloppenwijken. Op de website van Unicef lees ik: ‘Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt kansen voor de toekomst. Daarom heeft ieder kind recht op goed onderwijs. Overal en altijd.’

Er zijn waslijsten verbeterpunten voor het Nederlands onderwijs. Leerkrachten moeten worden geprofessionaliseerd, er moet een effectievere kennisoverdracht gerealiseerd worden, het onderwijs moet beter afgestemd worden op de onderwijsbehoeften, het aantal leerlingen dat niet structureel deelneemt aan het onderwijs moet dalen, etc. Ondanks al deze ontwikkelingspunten, mogen we als Nederlanders echt tevreden zijn met het onderwijs zoals het is. Wat zijn er veel impulsen geweest die het onderwijs in Nederland hebben gemaakt tot wat het nu is. Wat zijn er al veel kansen voor kinderen die in Nederland naar school kunnen gaan. Naast tevredenheid is het goed om ook kritisch te blijven en ontwikkeling te blijven stimuleren waar dit kan. Dit brengt me bij de kamerbrief van Jet Bussemaker en Sander Dekker, die afgelopen juli verscheen. Verschil moet er niet zijn, dat moet je maken, stelden zij. Nederland en het onderwijs in Nederland moet kansrijk zijn voor iedereen. Ik ga me het komende cursusjaar met Van der Borg Onderwijs inzetten om dit verschil te maken. Doen jullie mee? Gelijke kansen voor ieder talent!

Juiste keuzes smaken naar meer

Tijdens de afgelopen periode, waarin ik mijn eigen bedrijf startte voor onderwijsadvies en coaching, maakte ik meer keuzes dan ooit. Welke naam krijgt mijn bedrijf? Welke elementen wil ik verwerken in mijn logo? Welke kleuren verwerk ik erin? Hoewel ik al langere tijd droom van het bedrijf zoals ik het nu opgezet heb, zijn er in de opstartfase ook dingen geweest waarover ik eerder niet nagedacht had. Verkopend Nederland denkt mee, wat resulteert in een hoop telefoontjes en dus nog meer keuzes. Of ik wil adverteren en hoe, of ik … En hoewel kiezen soms vervelend en beperkend lijkt, geeft het ook nieuwe vrijheden. Binnen de door mijzelf gestelde grenzen ga ik de komende tijd fijn verder dromen en invulling geven aan de toekomst van Van der Borg onderwijs.

Een nieuwe fase brengt weer nieuwe keuzes met zich mee. Op een zonnige ochtend verdiep ik mij voorzichtig in het hoe en wat van bloggen en kies ik ervoor een eerste blog te schrijven. De blogs die ik ga schrijven zijn met name bedoeld om zo nu en dan een update te geven met nieuwe informatie over Van der Borg Onderwijs en daaraan gelinkte activiteiten.