Selecteer een pagina

Begeleidingspakket voor scholen

De dag komt dat alle leerlingen weer naar school gaan. Iedere leerling komt met zijn of haar verhaal de klas binnen. De vraag is hoe we de coronacrisis een plek geven. Gaan we gelijk aan de slag met didactische hiaten of richten we ons vooral op het pedagogische gedeelte? Wat heeft de lange periode thuisonderwijs met de leerlingen gedaan? De leerkrachten staan voor een grote klus waarin het pedagogische en didactische spoor verdienen beide voldoende aandacht.

Na de periode van thuisonderwijs kunnen er didactische hiaten ontstaan zijn bij leerlingen. Leerkrachten hebben hun handen vol aan het reguliere werk en hebben weinig tijd om deze hiaten met de leerling(en) bij te werken. Het kan zijn dat een achterstand is ontstaan bij leerlingen die niet zichtbaar zijn geweest, didactische problemen te weinig aandacht hebben gehad tijdens de coronacrisis of dat leerlingen tijdens deze periode in nare situaties hebben gezeten door bijvoorbeeld het verlies van mensen in hun nabije omgeving of grote zorgen om hun opa’s en oma’s. Het doel is zo snel mogelijk ervoor te zorgen dat deze leerlingen de zorg krijgen die zij nodig hebben. Om uw onderwijspersoneel te begeleiden in dit proces, zorgen we er graag samen met u voor dat deze leerlingen de begeleiding krijgen die nodig is.

Voor alle begeleiding van kinderen op school of thuis wordt maatwerk geleverd. Wat houdt dit in:

  • Pedagogische ondersteuning
  • Didactische ondersteuning
  • Analyse en inzichten
  • Overleg met leerkracht en ouders
  • Verslaglegging
  • Materialen en leermiddelen

 Praktische informatie

  • Begeleiding kan individueel, maar ook geclusterd gegeven worden.
  • Vraag naar offerte. We bieden een aanpak en pakket op maat.
  • De voorkeur gaat ernaar uit om de begeleiding van kinderen op school zelf te doen. Naar behoefte kan het ook digitaal, of in een combinatie van beide.

 

Meer informatie? Neem contact op via marieke@vanderborgonderwijs.nl