Selecteer een pagina

De talentbegeleiding biedt ondersteuning bij: de individuele begeleiding van een kind, het opzetten van een plusklas en coaching van leerkrachten bij het begeleiden van begaafde leerlingen.

De cloudklas is een online leeromgeving voor begaafde kinderen. 

Workshops of trainingen over het thema ‘begaafdheid’ of onderwerpen die gerelateerd zijn aan begaafdheid.

De training ‘Ik leer leren’ is een speciaal ontwikkeld programma dat leerlingen slimme handvatten biedt voor makkelijker en efficiënter leren.